Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuustoaloitteiden raportti

PRIDno-2019-4385

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta.  Hallintosäännön 121 §;n mukaan

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo, johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Raportti on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa sihteerin päivittämään luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä vastaamaan 13.1.2020 tilannetta.

Edelleen kaupunginhalllitus päättää kehottaa kaikkia toimialoja ehdottomasti noudattamaan annettuja määräaikoja ja toimittamaan myöhässä olevat, valtuustoaloitteiden johdosta pyydetyt lausunnot viipymättä luottamushenkilöelinten käsittelyyn. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.