Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 556 Lausuntopyyntö: Digi- ja väestötietovirastoa koskevat asetusluonnokset

PRIDno-2019-4480

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020. Samalla nimi muuttuu Digi- ja väestötietovirastoksi. Organisaatiomuutoksen keskeisesti toteuttava laki vahvistettiin maaliskuussa 2019.

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin viraston ohjauksesta, eräistä viraston tehtävistä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä viraston toimipaikoista. Lisäksi asetukset annettaisiin holhousasioiden rekisterin tiedoista, tarpeettomaksi tulleiden väestötietojärjestelmästä annettujen säädösten purkamisesta sekä teknisistä muutoksista.

ICT-yksikön päällikkö on antanut lausunnon, jossa todetaan, että ICT-yksiköllä ei ole huomauttamista asetusluonnoksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupungilla ei ole huomauttamista Digi- ja väestötietovirastosta annettuihin asetusluonnoksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.