Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 552 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelin Karjaranta 609-21-57 vuokraaminen

PRIDno-2019-4554

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupungille palautunut palvelu- ja asuinrakennusten (PA-2) kortteli Karjaranta 609-21-57 oli haettavana kaupungin tonttihakupalvelussa 19.8.-9.9.2019. Kortteli sijaitsee Koekadulla ja muodostuu neljästä ohjeellisen tonttijaon mukaisesta tontista. Koko korttelin pinta-ala on noin 5.216 m² ja rakennusoikeus 1.826 k-m² (e=0.35). Hakuaikana tonttiin saapui kolme hakemusta.

RHVT-Invest Oy hakee koko korttelia perustettavan yhtiön lukuun kehitysvammaisten lasten ja aikuisten palveluja varten. Suunniteltu hanke on noin 1.800 k-m². Lehto Tilat Oy on hakenut kolmea ohjeellisen tonttijaon mukaista tonttia perustettavan yhtiön lukuun. Lehto Tilat Oy suunnittelee tontille vammautuneiden palvelutaloa. Palvelutalohankkeen koko olisi noin 1.000 k-m². Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy on myös hakenut perustettavan yhtiön lukuun kolmea ohjeellisen tonttijaon mukaista tonttia. Yhtiö suunnittelee tontille Porin kaupungin kilpailuttamia lastensuojelun ja perhekuntoutuksen toimitiloja. Suunnitellut tilat olisivat yhteensä noin 1.200 k-m².

Perusturvaa on kuultu hakemusten johdosta ja tämän perusteella korttelia esitetään luovutettavaksi RHVT-Invest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Kortteliin laaditaan tonttijako ja tontit muodostetaan luovutuksensaajan hankkeen mukaisesti.

Infrajohtaminen esittää, että palvelu- ja asuinrakennusten kortteli Karjaranta 609-21-57 vuokrataan tai myydään hakijan toiveen mukaa seuraavin keskeisin ehdoin:

 Pinta-ala

 5.216 m²

 Rakennusoikeus

 1.826 k-m²

 Rakentamisvelvollisuus

 1.200 k-m²

 Tonttijohtomaksu

 4 x 2.728 euroa (sis. alv 24 %), yhtensä 10.912 euroa

 Myyntihinta

 223.940 euroa

 Vuosivuokra

 11.197,05 elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden   2018 keskiluvun 1948 kohdalla

 Vuokra-aika

 allekirjoittamispäivä - 31.12.2069

 Tontin erottamis- ja   rekisteröintimaksu

 1.135 euroa

Kortteli on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston 29.10.2018 kyseiselle korttelialueelle vahvistamalla yksikköhinnalla 120 €/k-m² (elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiluvun 1906 kohdalla). Vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla yksikköhinta on 122,64 €/k-m². Korttelin elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 5 prosenttia korttelin myyntihinnasta. Luovutuskirja on allekirjoitettava viimeistään 30.11.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue Karjaranta 609-21-57 myydään tai vuokrataan RHVT-Invest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että kaupungin puolesta luovutuskirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.10.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue Karjaranta 609-21-57 myydään tai vuokrataan RHVT-Invest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että kaupungin puolesta luovutuskirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, infrajohtaminen (Anttila, Huhtamäki, Huttu, Pikkusaari, Puputti, Valkonen)

Liitteet