Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 553 Pori Energia Sähköverkot Oy, Kaapelin asentaminen mereen välille Niittuluoto-Leppäkari, Pori Lausuntopyyntö

PRIDno-2019-4525

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa Pori Energia Sähköverkot Oy:n hakemuksesta asentaa sähkökaapeli mereen välille Niittuluoto - Leppäkari, Pori.

Kyseessä on 0,4,kV liittymiskaapeli, jonka on tarkoitus syöttää Leppäkarilla sijaitsevaa kiinteistöä. Rakentamiskohde sijaitsee Ahlaisten alueella olevassa Keikvesi -vesistössä. Viistokaikuluotauksella on varmistettu alueen syvyystieto ja paras mahdollinen sijoituspaikka. Alueella ei sijaitse kalojen kutualueita eikä vesilintujen pesimäalueita. Alueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse Natura 2000- tai muita suojelualueita. Alueella ei ole veneväyliä. 

Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on ilmoittanut, että ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Pori Energia Sähköverkot Oy:n hakemuksesta asentaa sähkökaapeli mereen välille Niittuluoto - Leppäkari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas poistui esteellisenä kokouksesta asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiankohdan osalta toimi Erno Välimäki.

Liitteet

Oheismateriaali