Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 562 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus 30.09.2019 § 134 Suun terveydenhuollon päivityksen järjestäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella.

PRIDno-2019-4474

Valtiovarainministeriö on lähettänyt määräyksensä 13.9.2019, että 1.1.2021 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 30.4.2020 mennessä.

PRIDno-2019-4686

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 25.9.2019 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Porin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelman (Fortum Waste Solutions Oy).

PRIDno-2019-3788

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.9.2019 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Pori Energia Sähköverkot Oy:n hakemuksen sähkökaapelin asentamiseen välille Lynaskeri – Hurukarit Pohjaselän merialueella Porin kaupungissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali