Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 561 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 01.10.2019 03.10.2019 04.10.2019
Porin vesi, liikelaitoksen johtokunta 02.10.2019 02.10.2019 03.10.2019
       

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali