Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Laitosäänestys kevään 2019 vaaleissa

PRIDno-2019-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Keskusvaalilautakunta on pyytänyt Porin perusturvalta lausuntoa ennakkoäänestyspaikoiksi nimettävistä laitoksista. Laitosäänestyksen piiriin kuuluvia laitoksia on Porin kaupungin alueella ollut vakiintuneesti noin 40. Perusturva esittää lausunnossaan seuraavaa:

 - osoitteessa Metsämiehenkatu 2 G sijaitseva Liinaharjan osasto poistetaan laitosäänestyksen piiristä

 - laitosäänestyksen piiriin lisätään kuntouttava asumispalveluyksikkö Veturi ja Palvelukoti Villa Luoto.

Lausunnon mukaiset laitosäänestyspaikat ovat oheen liitettynä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyspaikat laitoksissa kevään 2019 vaaleissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskusvaalilautakunta kuuli vaaliassistentti Ali El-Tobgyn alustuspuheenvuoron asiassa.

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on käsitellyt kevään 2019 vaalien laitosäänestyspaikkoja 3.1.2019 pitämässään kokouksessa. Keskusvaalilautakunnan ehdotus kaupunginhallitukselle perustuu perusturvan lausuntoon laitosäänestyksen järjestämisestä. 

Oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat ovat kaikissa keväällä 2019 järjestettävissä vaaleissa samat ja että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa. Kirje ja ohjeistus lähtee olettamasta, että hallituksen 17.8.2018 antaman vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu astuu voimaan suunnitellusti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyspaikat laitoksissa keväällä 2019 järjestettävissä eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja niiden yhteydessä mahdollisesti järjestettävissä yhdistelmävaaleissa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ennakkoäänestyspaikat laitoksissa kevään 2019 vaaleissa.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, perusturva