Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtatie 23 Noormarkku-Söörmarkku kevyen liikenteen väylä

PRIDno-2019-81

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Eduskunta on 21.12.2018 hyväksynyt valtion lisätalousarvioesitykset, johon perusväylänpidossa kunnostuskohteisiin sisältyy kevyen liikenteen väylän rakentaminen vt 23:n viereen välillä Söörmarkku-Noormarkku (liite TAE 2019). Lainvoimaisen tiesuunnitelman mukaan valtion rahoitusosuus on noin 800.000 euroa ja Porin kaupungin osuus noin 700.000 euroa. Eduskunnan myöntämä rahoitusosuus on 400 000 euroa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut hankkivansa puuttuvan 400 000 euroa alkuvuoden 2019 aikana.

Hankkeen toteutuksen varmistamiseksi tarvitaan Porin kaupungin osuus, noin 700.000 euroa. Jos rahoitus saadaan järjestettyä, hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Hyväksytyn tiesuunnitelman mukaan kevyen liikenteen väylä rakennetaan vt 23:n varteen noin neljän kilometrin matkalle. Se parantaa kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja täydentää seudullista pyörätieverkostoa. Hanke on mainittu myös Pori-Noormarkku -kuntaliitossopimuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää osoittaa VT 23 kevyenliikenteenväylän rahoitukseen 700 000 euroa vuoden 2019 talousarvion kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevista investointimäärärahoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen Elykeskus, Konsernihallinto/Talousyksikkö,Tekninen toimiala/infrayksikkö