Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Aluehallintoviraston selvityspyyntö työtapaturmien ilmoittamatta jättämisestä

PRIDno-2019-1208

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on selvittänyt Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista niiden vuonna 2016 työssä tapahtuneiden työtapaturmien määriä, jotka ovat aiheuttaneet yli 30 päivän sairauspoissaolon. Tilaston mukaan Porin kaupungilla on tämänkaltaisia työtapaturmia sattunut 25 kappaletta.Työsuojeluviranomaisen tietojen mukaan kaupunki on kuitenkin ilmoittanut työsuojeluviranomaiselle vain neljä kappaletta työtapaturmia vuonna 2016.

Työsuojeluviranomainen pyytää Porin kaupungilta selvitystä siitä, miksi kaikkia vakavia työtapaturmia ei ole ilmoitettu työsuojeluviranomaiselle lain edellyttämällä tavalla, sekä selvitystä työpisteistä ja työtehtävistä, joissa sattuneita työtapaturmia ei ole ilmoitettu.

Työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen on antanut asiassa lausunnon ja laatinut pyydetyn yksityiskohtaisen selvityksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa työsuojeluviranomaiselle pyydettynä selvityksenä työhyvinvointipäällikön laatiman lausunnon ja yksityiskohtaisen selvityksen vuonna 2016 sattuneista työtapaturmista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.