Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.3.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 25.3.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 5 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 39

Valtuustoaloite: Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi

PRIDno-2019-1699

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan sekä konsernihallinnon talousyksikön lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 40

Valtuustoaloite: Kahdeksan kouluaamuista luopumista selvitettävä Porissa

PRIDno-2019-1713

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja nuorisovaltuuston lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 41

Valtuustoaloite: Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa ja budjetoinnissa

PRIDno-2019-1715

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta konsernihallinnon talous- ja elinvoimayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 42

Valtuustoaloite: Omaishoitajien ja perustoimeentulotukiasiakkaiden liikuntakortti

PRIDno-2019-1718

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.5.2019 mennessä.

 

§ 43

Valtuustoaloite: Edustuskulut ja rahankäyttö selvitettävä

PRIDno-2019-1719

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran lausunnon 31.5.2019 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen esittelijän tekemin lisäyksin:

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 39

Valtuustoaloite: Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi

PRIDno-2019-1699

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan sekä konsernihallinnon talousyksikön lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 40

Valtuustoaloite: Kahdeksan kouluaamuista luopumista selvitettävä Porissa

PRIDno-2019-1713

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja nuorisovaltuuston lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 41

Valtuustoaloite: Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa ja budjetoinnissa

PRIDno-2019-1715

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta konsernihallinnon talous- ja elinvoimayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 42

Valtuustoaloite: Omaishoitajien ja perustoimeentulotukiasiakkaiden liikuntakortti

PRIDno-2019-1718

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnot 31.5.2019 mennessä.

 

§ 43

Valtuustoaloite: Edustuskulut ja rahankäyttö selvitettävä

PRIDno-2019-1719

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran lausunnon 31.5.2019 mennessä.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Lausunnon antajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.