Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kiinteistö Oy Domus Arctopolis yhtiökokous

PRIDno-2019-1553

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 2.4.2019 kello 14.30 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Liisa Laurila (pj), Jenni Jakovaara ja Matti Lankiniemi. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.4.2019 ohjeena, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samoin kaupunginhallitus antaa ohjeensa yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Mari Kaunistola poistui kokouksesta klo 14:05.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.