Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Pori Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2019-1210

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Pori Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pori Energia Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 9.4.2019 klo 10.00 Porin kaupungintalolla, neuvotteluhuone Martta, Hallituskatu 12, 28100 Pori.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tilintarkastajien valinnat.

Hallitukseen ovat kuuluneet Petri Lahtinen (pj), Markku Tanttinen (vpj), Martti Lunden, Sonja Myllykoski, Eija Hakala, Tommi Salokangas ja Marketta Juntunen.

Tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Päivi Rintala ja KHT Markku Leino. Varatilintarkastajana on toiminut HTM Heikki Santavuo.

Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Pori Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Petri Lahtinen (pj), Markku Tanttinen (vpj), Martti Lunden, Sonja Myllykoski, Eija Hakala, Tommi Salokangas ja Marketta Juntunen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy:n hallituksen jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.