Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Porin YH-Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2019-1094

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin YH-Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous

Porin YH-Asunnot Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 12.00 Suomalaisella klubilla, Eteläranta 10, 28100 Pori.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten valitseminen ja tilintarkastajavalinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Esa J. Wahlman (pj), Mari Karttunen-Sävelä (vpj), Pekka Träskelin, Petri Huru, Jyrki Levonen, Sinikka Alenius ja Kati Kiljunen.

Tilintarkastajana on toiminut  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Päivi Rintala.

Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin YH-Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.4.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Esa J. Wahlman (pj), Mari Karttunen-Sävelä (vpj), Pekka Träskelin, Petri Huru, Jyrki Levonen, Sinikka Alenius ja Kati Kiljunen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.