Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha 2019

PRIDno-2019-1662

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2018 § 136 hyväksyä talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2021 250 000 euroa hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen jaettavaksi osallisuutta lisäävillä menettelyillä. Hyvinvointirahan suunnittelu- ja valintaprosessi on annettu Porin kaupungin hyvinvointiryhmän tehtäväksi.

Rakkaudella porilaisille –hyvinvointirahaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja se oli sekä paikallisesti että kansallisesti merkittävä kokeilu, jolla haettiin luovia ratkaisuja ja kevennettiin byrokratiaa. Rakkaudella porilaisille –hyvinvointiraha on osa osallistavaa budjetointia, jossa on kyse talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistämisestä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Hyvinvointirahan suunnittelu aloitettiin 11.1.2019, jolloin hyvinvointiryhmä päivitti hyvinvointirahan säännöt, teemat ja valintakriteerit. Hyvinvointirahan tiedotustilaisuus pidettiin 1.2. ja samalla haku avattiin. Hakuaikaa oli 24.2. asti. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 87 kappaletta. Hyvinvointiryhmästä koostuva raati koosti hakemusten mukaiset hankeideat kymmeneen teemaan, joista porilaiset saivat äänestää kolmea mieluisintaan. Kaikille avoin äänestys alkoi 8.3. ja päättyi 17.3. Ääniä annettiin 1089 kappaletta. Raati käsitteli hakemuksia sekä äänestystuloksia 21.3. ja päätti tehdä esityksen valinnoista kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2019 hyvinvointirahan teemat ovat liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys. Lisäksi haun yhteydessä toivottiin, että hankkeissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret sekä ympäristöystävällisyys. Hankkeiden toiminnan tulee olla kaikille porilaisille avointa ja maksutonta. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni porilainen liikkeelle, lisätä ruohonjuuritason aktiivisuutta, tapahtumia ja toimintaa sekä porilaista yhteisöllisyyttä. Hyvinvointirahalla kannustetaan toimijoita uudenlaisiin ja luoviin ratkaisuihin toteuttaa edellä mainittuja teemoja.

Tänäkin vuonna porilaiset järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat olivat erittäin aktiivisia, ja saimme runsaasti hyviä ja monipuolisia hankehakemuksia. Vuoden 2019 hyvinvointirahaa esitetään jaettavaksi useammille tahoille kattaen Porin eri kaupunginosat.

Hyvinvointiryhmä esittää valittavaksi 35 hanketta, jotka on esitelty oheisessa liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan 250 000 euroa jakamisesta hyvinvointiryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Esteellisyys

  • Juha Kantola

Kokouskäsittely

Juha Kantola (yhteisöjäävi, Söörmarkun kylä- ja nuorisoseura ry:n varapuheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Tiedoksi

Hyvinvointiryhmä ja valittujen hankkeiden hakijat (Sirpa Kynäslahti lähettää)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.