Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

PRIDno-2019-1843

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 18.03.2019

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 6 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen Rauman paloasemalle, 20.03.2019
§ 7 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Rauman paloasemalle, 20.03.2019
§ 8 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Rauman paloasemlle, 20.03.2019
§ 9 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, 27.03.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Työvaatteiden hankinta optioajalla 1.4.2019 - 31.3.2021, 15.03.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 66 Peliprojektin hankinta Porin kaupungin esimiehille, 22.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 56 Virkanimikkeen muuttaminen, 12.03.2019
§ 57 Virkanimikkeen muuttaminen, 14.03.2019
§ 58 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 14.03.2019
§ 59 Tehtävänimikkeen muuttaminen, 19.03.2019
§ 60 Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset, 19.03.2019
§ 61 Oman auton käyttöoikeus, työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen, 20.03.2019
§ 62 Oman auton käyttöoikeus, työsuojelupäällikkö Marja-Terttu Kokko, 20.03.2019
§ 63 Oikaisu henkilöstöpäällikön päätökseen §216/2018, 20.03.2019
§ 64 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan lisän poistaminen, 20.03.2019
§ 65 Oman auton käyttöoikeus, Hemmi-Lehtola Riikka, 20.03.2019
§ 67 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, tarkastusinsinööri, 25.03.2019
§ 68 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, tarkastusinsinööri, 25.03.2019
§ 69 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 70 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 71 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 72 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 73 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 74 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019
§ 75 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 26.03.2019

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
§ 2 Kaupunginjohtajan osallistuminen Almedalsveckaniin., 12.03.2019
§ 3 Kaupunginjohtajan osallistuminen Suomen Tukholman-instituutin ruokatapahtumaan., 12.03.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Kansallisen Veteraanipäivä, kaupungin vastaanotto, 21.03.2019
§ 22 Kesäyön marssi, vieraanvaraisuuden osoittaminen., 21.03.2019
§ 23 Kaupungin vastaanotto Sverigedagar-tapahtuman yhteydessä., 21.03.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Pelastusviranomaiseksi nimeämiset, 19.03.2019
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.