Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Jätehuoltojaosto 12.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
Joukkoliikennejaosto 19.03.2019 21.03.2019 22.03.2019
Tekninen lautakunta 19.03.2019 21.03.2019 22.03.2019
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 26.03.2019 28.03.2019 29.03.2019

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.