Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 484 Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

PRIDno-2020-4316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 430 000 € nimellä Noormarkun paloyksikkö. TIlayksikkö ja Porin YH-Asunnot Oy on Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä valmistellut Noormarkun palolaitoksen hankesuunnitelman investointinumerolle 14110801.  Hanke on puhdaspaloasema –hanke. Sisäilmaluokka on S-2 ja puhtausluokka P-2. Rakennuksen alustava hyötyala on 1452 brm2, bruttoala 1608 brm2 ja tilavuus 8148 m3. Uuden paloaseman rakentamispaikka sijaitsee vanhan paloaseman tontilla Noormarkun keskustassa osoitteessa Palotie 4, 29600 Noormarkku. 

Nykyinen Noormarkun paloasema sijaitsee Porin kaupungissa keskellä Noormarkun kaupunginosaa. Asemarakennus on rakennettu vuonna 1964 ja sitä on laajennettu vuonna 1997. Asemalla sopimuspalokuntana toimii Noormarkun VPK ry sopimusvahvuudella 1+6 sekä vuoden 2016 alusta alkaen ympärivuorokautinen Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssi (h+p). Asemalla työskentelee 2 vakituista työntekijää ja lisäksi ensihoidon henkilöstö 2 henkilöä vuorossa. Sopimuspalokunta lähtee hälytystehtäviin asemalta vuosittain noin 150 - 180 kertaa. Viime vuonna pelastustoimen lähtöjä oli 236 kpl ja ensihoidon lähtöjä 1 600 kpl. Hälytysosaston vahvuus on 29 henkilöä, jonka lisäksi tukiosastoina asemalla toimivat varhaisnuoriso-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot työntekijät sekä lisäksi ensihoidon henkilöstö 2 henkilöä vuorossa.

Vanhan paloaseman rakennuksen käyttökulut vuodessa ovat:

  • Yhteensä noin 66 000 € vuodessa
  • Huolto ja kunnossapito noin 31 000 €
  • Energian ja veden osuus kuluista on noin 35 000 €.

Uuden rakennuksen käyttökulut ovat tavoitehintalaskelman mukaan vuodessa:

  • Yhteensä 246 000 € vuodessa
  • Huolto ja kunnossapito noin 23 000 €
  • Energian ja veden osuus kuluista noin 32 000 €
  • Poistot 191 000 € (20 v poistoajalla)

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma, aikataulu sekä tavoitehinta-arvio hankkeelle, joka on yhteensä 3 819 000 € ilman väistötilakustannuksia. Vuoden 2020 talousarviossa on varattu hankeen suunnitteluun 430 000 € ja toteutukseen vuodelle 2023 900 000 € ja vuodelle 2024 2 3000 000 € eli yhteensä 3 630 000 €. Lisäksi Palosuojelurahastolta haetaan avustusta, joka hankkeelle on maksimissaan 220 000 €. Vanhan paloaseman purkukustannukset ovat noin 95 000 €.

Kaupungin poistosuunnitelman (1.12.2019) mukaan, hallinto ja laitosrakennuksien poistoaika on 20-50 vuotta. Tavoitehinnan ollessa 3.819.000 €, tulee poistojen osuudeksi noin 191.000 € (20 vuotta), noin 127.000 € (30 vuotta) ja noin 95.000 € (40 vuotta).

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Jyrki Levonen

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä rakennuttajainsinööri Marko Kononen Porin YH-Asunnot Oy:stä kertoi Noormarkun paloaseman hankesuunnitelmasta (16:45-17:12).

Jyrki Levonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (17:12-17:13).

Valmistelija

  • Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.  Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Satakunnan sote-​uudistuksen johtoryhmän lausunnon 30.10.2020 mennessä.  

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.14 – 14.26.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kuultiin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salosen esitys Noormarkun paloaseman hankesuunnitelmasta klo 13.50 – 14.06.

Tiedoksi

Jouni Salonen, Satakunnan sote-uudistuksen johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.