Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 494 Pori tarjoamaan kotimaista lihaa ja kalaa, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä

PRIDno-2020-3229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki tekee selvityksen käyttämänsä ruuan kotimaisuusasteesta. Ja mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta koulujen ja päiväkotien tarjonta sisältää vain kotimaisesta lihasta ja kalasta valmistettua ruokaa?

Kasvisruokien osalta suositaan kotimaista tuotantoa. Samalla kaupunki selvittää sopimuskumppaneidensa kotimaisuusasteen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen lausunto valtuustoaloitteeseen, Pori tarjoamaan kotimaista lihaa ja kalaa

Porin Palveluliikelaitos on sitoutunut tukku- ja maitotaloustuotteiden osalta Sarastian kilpailuttamaan elintarvikesopimukseen. Yhteishankinta -sopimuksen kautta liikelaitos täyttää hankintalain tarkoittaman kilpilutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen kautta. Tukkurina Sarastian kilpailuttamassa sopimuksessa on Meira Nova ja maitotaloustuotteissa sopimuskumppanina on Valio. Porin Palveluliikelaitos käyttää ruoanvalmistuksessa pääasiassa Saarioisten lihoja ja lihatuotteita. Lihat ovat kotimaisia vähärasvaisia sian ja naudan e-lajitelmia ja broileri maustamatonta fileesuikaletta. Kappaletavaroissa (pyörykät, pihvit tms.) pääosa on kotimaista alkuperää. Joissain tuotteissa lihan alkuperämaa voi olla EU. Kappaletavarat ovat pääasiassa Saarioisten, Apetitin, Finduksen tai Atrian valmistamia. Turskaa ja seitiä sisältävissä kalatuotteissa alkuperä ei ole suomalainen ja valmistus tapahtuu pääosin Saksassa, Ruotsissa tai Suomessa. Käytössä olevien valmiiden kalatuotteiden kalat on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla ja niissä on MSC -sertifikaatti. Tuore lohi on yleensä kotimaista kirjolohta. Tuoreet kalat toimittaa paikallinen Kala Valtanen Oy.

Tuoreet kasvikset ovat satokauden aikana kotimaista, mutta tarjonnan vähentyessä ja hintojen noustessa raaka-aine voi muuttua osin ulkomaalaiseksi. Tuoreita kasviksia toimittavat Meira Nova ja Porin Tuoretuote. Lisäksi liikelaitos käyttää esikäsiteltyjä salaatti- ja kasviskomponentteja, jotka on valmistettu kotimaassa. Raaka-aineet esikäsiteltyihin komponentteihin tulevat mahdollisuuksien mukaan kotimaasta ja tuontiraaka-aineiden osalta toimittaja tukeutuu hyviksi todettuihin toimittajiin ja tuottajiin.

Kuiva-aineista ja hedelmistä osa on ulkomaalaista, koska kotimaista tarjontaa ei ole. Kuivissa viljatuotteissa valmistajia on esim. hiutaleissa Myllyn Paras ja Raisio sekä sokerissa Suomen Sokeri. Mausteiden osalta Palveluliikelaitos käyttää pääasiassa Santa Marian mausteita ja on sitoutunut välttämään natriumglutamaattia sisältävien maustesekoituksien käyttöä. Myös muiden mausteseosten käyttöä pyritään välttämään ja liikelaitos suosii puhtaita mausteita.

Nestemäiset maitotaloustuotteet tulevat Suomesta Valion ja pienempiin tuotantoyksikköihin Satamaidon tuotteina. Raaka peruna ja leipomotuotteet on kilpailutettu Porin kaupungin hankintapalvelujen toimesta. Raaka peruna tulee paikallisen Porin Tuoretuote Oy:n kautta ja kypsän perunan osalta käytetään Jepuan Peruna Oy:n lisäaineettomia kotimaisia perunoita. Leipomotuotteet tulee Porin Leivältä.

Palveluliikelaitos käyttää elintarvikkeisiin vuositasolla n. 4,6 M€. Satakunnan alueella tuotettuja elintarvikkeita liikelaitos ostaa sadoilla tuhansilla euroilla vuodessa. Kotimaisten elintarvikkeiden osuus on yli 75 % kaikista käytetyistä elintarvikkeista.

Kokonaiset lihat ovat kotimaisia, joten valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet koskisivat lähinnä kappaletavaroita (pihvit, pyörykät tms.) ja kalaa. Osa ulkomaista alkuperää olevista kappaletavaroista ovat suosittuja lasten ja nuorten keskuudessa ja niiden korvaaminen kotimaisilla tuotteilla olisi haastavaa. Vastaavia kotimaisia tuotteita ei ole saatavilla tai vaihtoehtoisten tuotteiden hinta on huomattavasti kalliimpi. Kalatuotteiden korvaaminen kotimaisilla elintarvikkeilla on haastavinta. Valmiissa kalatuotteissa käytetään esim. seitiä ja turskaa. Jotta kaikki elintarvikkeet voitaisiin korvata kotimaisilla tuotteilla, vaatisi se huomattavaa lisämäärärahaa elintarvikkeisiin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle oheisen lausunnon asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Petri Reponen (yleislausekkeeseen perustuva jääviys) poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.46 - 19.52. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Teija M Österlund.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020 § 79 valtuustoaloitteen koskien kotimaisen lihan ja kalan tarjoamista Porissa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 315 pyytää aloitteesta palveluliikelaitoksen lausunnon 31.8.2020 mennessä. Palveluliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 25.8.2020 § 46.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä: 
1. Laaditaan suunnitelma siitä,​ miten oman maakunnan ja talousalueen elintarvikkeiden käyttöä saadaan lisättyä.
2. Mitä tämä maksaa Porin kaupungille?
3. Kuinka paljon tällaisella panostuksella saadaan omalle alueelle jäämään enemmän rahaa?

Kokouskäsittely

Erno Välimäki teki ehdotusta asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Juha Kantola kannatti Välimäen ehdotusta. 

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään ja Kantolan kannattamaan ehdotukseen, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Välimäen tekemää ehdotusta. 

Tiedoksi

Palveluliikelaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.