Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 495 Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen

PRIDno-2020-368

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.

Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä. Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.

Porin PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin kaupungin varhaiskasvatukseen."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 (§ 19) seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.

Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä. Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.

Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin kaupungin varhaiskasvatukseen."

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 pyytänyt sivistyslautakunnan lausunnon aloitteeseen 31.3.2020 mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon asiassa:

Perusturva on viimeiset vuodet maksanut ja jakanut Porin, Merikarvian ja Ulvilan  varhaiskasvatuksen lapsille ksylitolipastillit, sekä kunnallisille että yksityisille päiväkodeille, ryhmiksille ja perhepäivähoitajille.

Perusturvan johtava ylihammaslääkäri on syksyllä 2019 ilmoittanut, että perusturva ei enää osta ksylitol-pastilleja varhaiskasvatukseen, vaan he ovat muuttamassa toimintaansa.

Suun terveydenhuollosta hammashoitaja on alkuvuodesta aloittanut Porin päiväkotien kiertämisen valistuksen ja harjausopetuksen merkeissä. Poikkeustilasta johtuen toiminta on keskeytynyt.

Lasten hampaiden harjaus päivittäin on reikiintymisen paras ehkäisy. Lasten huoltajien tehtävä on vastata harjauksesta.

 

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Sivistyslautakunta päättää antaa lausuntonaan valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Sivistyslautakunta toteaa ksylitolipastillien jakamisen olevan tärkeää terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää työtä. Sivistyslautakunta esittää, että Pori jakaa jatkossakin ksylitolipastillit porilaisille lapsille aikaisemman käytännön mukaan.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman xylitol-pastillin jakamisen  jatkumista varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.3.2020 mennessä. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.5.2020.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan antaman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian ja pyytää asiassa perusturvalautakunnan lausuntoa.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 16:26.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman xylitol- pastillin jakamisen jatkumista varhaiskasvatuksessa.

"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava. Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä. Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen. Porin PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin kaupungin varhaiskasvatukseen."

Porin perusturvan vastaus aloitteeseen

Porin kaupunki aloitti aikanaan ksylitol-pastillien jaon varhaiskasvatuksessa, jolloin ensimmäisenä vuonna jako rahoitettiin erillisellä rahoituksella. Pastillien jakoa jatkettiin ja niiden kustannus otettiin suun terveydenhuollon käyttövaroista osoittamatta siihen tarkoitukseen yhtään rahoitusta. Koko tänä aikana, kun ksylitol-pastilleja on jaettu, niitä ei ole budjetoitu erikseen eikä ole osoitettu erillistä rahoitusta, vaan ne ovat menneet suun terveydenhuollon omasta budjetista. Summa ei ole pieni, vuonna 2018 pastillien kustannus oli yhteensä 30 000 euroa. Ksylitol-pastilleja jaetaan perusturvan yta-alueen; Porin, Ulvilan ja Merikarvian varhaiskasvatuksessa.

Alun perin oli sovittu, että päivähoidossa annetaan vain yksi pastilli päivässä pääaterian jälkeen, mutta osa päiväkodeista on antanut pastillin joka aterialla ja välipalalla eli kolme pastillia päivässä.

Käypä-hoito –ohjeiden mukaan vaikuttavin keino estää hampaiden reikiintymistä on hampaiden harjaus vähintään kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastahnalla. Tämä suositus toteutuu Suomessa alle puolella pikkulapsista: 45 %:lla 2-vuotiaista, 39 %:lla 3-vuotiaista ja 41 %:lla 5-vuotiaista.

Tämä harjaussuositus ei toteudu myöskään Porin perusturva alueella. Ksylitol-pastilli ei korvaa hampaiden mekaanista puhdistusta eli harjausta. Se on melko tehoton, mikäli hampaiden pinta on plakin peitossa, pastillin teho kohdistuu vain uloimpaan plakkikerrokseen. Jos hampaan pinta on puhdas, on pastillinkin teho hyvä. Hampaiden puhdistus plakista on paras keino hoitaa suun hyvinvointia ja estää reikiintymistä (kariesta). Puhtaaseen hampaan pintaan ei synny kariesta.

Edellä olevan hampaiden harjauksen vähäisyyden vuoksi Porin perusturvan suun terveydenhuollossa on hammashoitaja kiertänyt syksystä 2019 alkaen varhaiskasvatuksessa kertoen ja näyttäen lapsille ja vanhempain tilaisuuksissa, miten hampaat pystytään pitämään kunnossa. Tarkoituksena on myös jakaa lapsille kerran vuodessa hammasharjat, ksylitol-pastillien sijaan.

Ksylitol-tuotteita pitäisi käyttää yhteensä suositusten mukaan yli 5 grammaa päivässä. Yksi pastilli päivässä ei riitä eikä tuo tarvittavaa suojaa, varsinkaan jos hampaiden harjaus ei suju. Ksylitol-pastilleja pitäisi saada 8-10 päivässä, jotta 5 grammaa päivässä toteutuu.

Hammashoitajan vierailut varhaiskasvatuksessa, harjauksen opetus ja kertaus lapsille ja vanhemmille sekä hammasharjan jako vähintään kerran vuodessa, on tehokkaampi tapa ennaltaehkäistä kariesta ja opettaa suun terveydenhoitoa kuin yhden ksylitol-pastillin jako kerran tai kolme kertaa hoitopäivässä.

Mikäli kuitenkin päädytään siihen, että ksylitol-pastilleja edelleen jaetaan Porin, Ulvilan ja Merikarvian varhaiskasvatuksessa, niin niitä pitäisi ohjeistaa jakamaan kolme kertaa eli jokaisen aterian jälkeen hoitopäivän aikana ja niiden hankintaan tulee myöntää erillinen määräraha perusturvan suun terveydenhuoltoon. Määrärahaa tarvitaan 15 000 euroa syksylle 2020 ja jatkossa vuosittain talousarvioon 50 000 euron määräraha 1.1.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan lausunnon ja esittää edelleen Porin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös pohjaehdotuksen mukaan.

Äänestystulokset

  • Jaa 13 kpl 72%

    Mirva Heino, Antti Koskela, Rauli Taimi, Irma Roininen, Mika Aho, Heidi Teinonen, Anne Mäntylä, Tuomas Koivisto, Anne Granholm, Simo Korpela, Sonja Myllykoski, Pirjo Koivukorpi, Sakari Aalto

  • Ei 5 kpl 28%

    Hanna Hildén, Bia Kaski, Marja Sillanpää, Jyri Astokari, Hannu Peltomäki

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 § 19 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman xylitol-pastillin tarjoamisen jatkumisesta varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.1.2020 § 60 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.3.2020 mennessä. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 5.5.2020 § 101. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 309 pyytää lisäksi lausuntoa myös perusturvalautakunnalta. Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 27.8.2020 § 142.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Samalla kaupunginhallitus päättää, että xylitol-pastillien jakaminen sisällytetään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon budjettikehystä kasvattamatta.

Kokouskäsittely

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Samalla kaupunginhallitus päättää, että xylitol-pastillien jakaminen sisällytetään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon budjettikehystä kasvattamatta.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.