Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 493 Porin kaupungintalo, museot ja virastot ottavat vessapassin käyttöön, valtuustoaloite, Porin Sininen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Jalonen

PRIDno-2020-3763

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Suomessa on vuoden 2019 lopussa diagnosoitu yli 50000 ibd-sairautta, eli tulehduksellisia suolistosairauksia. Ibd-sairauden yksi elämää hankaloittava oire on  suolen tai rakon toiminnallinen häiriö, tällöin wc:n nopea käyttömahdollisuus on todella tarpeen.  Suomessa on laajalti käytössä crohn ja colitis ry:n rekisteröity tavaramerkki, Vessapassi. Sen näyttäminen on hienoeleinen osoitus siitä, että passin omistava henkilö haluaa päästä esimerkiksi inva-wc:hen, henkilökunnan wc-tiloihin tai asiakas-wchen, vaikkei henkilö olisikaan asiakkaana.

Suomessa vessapassin käyttöönoton edelläkävijöitä kaupungeista ovat esimerkiksi Tampere, Kangasala ja Ylöjärvi, joissa kaupungin toimipisteissä on ovessa tarra osoituksena siitä, että passia näyttämällä pääsee virastotalojen wc-tiloihin, jotka normaalisti eivät ole yleisölle saatavilla.

Porin Sininen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että Porin kaupungintalo, museot ja virastotalot ottavat vessapassin käyttöön ja siitä merkkinä sisäänkäynteihin liimataan tästä kertova tarra.

Lisäksi esitämme, että kaupungin henkilöstöä opastetaan päästämään vessapassia näyttävä henkilö wc-tiloihin, vaikka henkilö ei olisikaan ns. asiakkaana toimipisteessä.

Vessapassin käyttöönotosta suositellaan kerrottavan avoimesti nettisivuilla www.vessapassi.fi.

Vaikka Porin kaupunki jo toimisikin edellä kuvatulla tavalla, yleisesti kannustetaan palveluntarjoajia ilmoittautumaan virallisesti mukaan. Vain tällöin passin käyttäjät voivat olla täysin varmoja siitä, missä paikoissa passi tunnetaan. Passin käyttäjät myös löytävät mukana olevat kohteet vessapassin nettisivujen listauksesta.

Lisätietoja vessapassin käyttöönotosta voi kysyä Sinisen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Marko Järviseltä, marko.jarvinen@pori.fi"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa valmistellut lausuntoa valtuustoaloitteeseen. Teknisen toimialan puolesta kiinteistöissä, joissa tekninen toimiala on vuokranantajana voi vuokalainen halutessaan ottaa käyttöön vessapassin. Porin kaupungin osassa toimipisteissä on jo vessapassi käytössä.

Vessapassin käyttöönotto on osa esteettömyyttä ja tukee Porin kaupungin strategian 2025 hyvän elämän Porin painopisteen ja teknisen toimialan palvelulupauksen toteutumista raivataan esteet, jotta kaikilla on pääsy palveluiden ääreen. Porin kaupungin toimipisteet, joissa vessapassi on jo käytössä:

• Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, Pori
• Porin taidemuseo, Eteläranta, Pori
• Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo, Varvinkatu 19, Pori
• Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori
• Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, Pori
• Poriginal-galleria, Eteläranta 6, Pori

Yleisissä vessoissa Vessapassi-tarra voi toimia myös viestinä muille vessankäyttäjille siitä, että korttia näyttävällä henkilöllä on sairaus, jonka vuoksi hänelle on hyvä antaa nopeasti pääsy wc:hen esimerkiksi jonon ohittamalla. Vessapassia voi näyttää erilaisten toimipaikkojen henkilökunnalle pyyntönä päästä välittömästi vessaan. Vessapassilaisen voi päästää esimerkiksi inva-wc:hen, henkilökunnan wc:hen tai asiakas-wc:hen, vaikkei henkilö olisi asiakkaana. Näin Vessapassi laajentaa sairastavien elinpiiriä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vessapassipaikat ovat pääsääntöisesti käytettävissä toimipaikan aukioloaikoina.

Toimialat kartoittavat omia toimipisteitä, joissa voisivat ottaa vielä vessapassin käyttöönsä. Vuokralainen vastaa vessapassin käyttöönotosta ja tilaavat toimipisteisiinsä ”Meillä käy Vessapassi”-tarran ja ilmoittautuvat viralliselle listalle. Tekninen toimiala yhdessä muiden toimialojen kanssa kannustaa palvelemaan erityisryhmiä avaamalla wc:nsä oven Vessapassin haltijalle ja lisäämällä mahdollisuuksien mukaan vessapassin käyttöönottoa. Toimialat vastaavat osaltaan oman henkilökuntansa ja omien vessapassipaikkojen tiedottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17:36.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 91 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungintalon, museoiden ja virastotalojen vessapassin käyttöönottoa ja tästä kertovan tarran liimaamista sisäänkäynteihin. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 22.6.2020 § 368 valtuustoaloitetta ja päätti pyytää aloitteesta  teknisen toimialan lausunnon  31.8.2020 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti teknistä toimialaa laatimaan lausunnon tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 1.9.2020 § 185.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.