Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 490 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2020-4955

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia  täyttölupia:

 • Palotarkastaja, vakituinen virka 1.10.2020 lukien,  SPEL Porin toimialue
  PORI-14-10-20
  Tehtäväkuvaus: Tehtävän tarkoituksena on pelastuslain ja muiden normien perusteella pelastusviranomaisille kuuluvien tehtävien hoitaminen. Palotarkastajan tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät: Suorittaa valvontasuunnitelmassa määriteltyjä pelastusviranomaisen valvontatehtäviä. Tarkempana tehtäväkuvauksena mm. A1-A6 –kohteiden määräaikaiset valvontakäynnit, turvallisuusviestintä ml. alkusammutuskoulutukset ja muut onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn liittyvät dokumentoinnit mm. omavalvontaan liittyvät dokumentoinnit ja yhteydenotot.
 • Palotarkastaja (ylempi), vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
  PORI-14-11-20
  Tehtäväkuvaus: Tehtävän tarkoituksena on pelastuslain ja muiden normien perusteella pelastusviranomaisille kuuluvien tehtävien hoitaminen. Palotarkastajan tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät: Suorittaa valvontasuunnitelmassa määriteltyjä pelastusviranomaisen valvontatehtäviä. Tarkempana tehtäväkuvauksena mm. A1-A6 –kohteiden määräaikaiset valvontakäynnit vaativissa palotarkastuskohteissa, antaa tukea muille valvontatehtäviä suorittaville henkilöille koko maakunnan alueella, asiakasneuvonta ja turvallisuusviestintä, osallistuu oman toimialansa keskeisiin toimintoihin ja ohjausryhmiin, toimii lausunnonantajana onnettomuuksien ennaltaehkäisyn sektoriin liittyvissä asioissa ja suorittaa muita toimialansa tehtäviä palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Täyttölupahakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Satakunnan pelastuslaitokselle seuraavat täyttöluvat:

 • Palotarkastaja, vakituinen virka 1.10.2020 lukien,  SPEL Porin toimialue
  PORI-14-10-20
 • Palotarkastaja (ylempi), vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
  PORI-14-11-20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.