Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 491 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

PRIDno-2020-4960

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa  täyttölupaa:

  • Liikenneinsinööri, vakituinen virka, infrajohtamisen toimintayksikkö
    PORI-04-50-20
    Tehtäväkuvaus: Teknisen toimialan toimintasäännössä on määritelty liikenneinsinöörin päätösvaltaa. Liikenneinsinööri kehittää ja koordinoi infran suunnittelua (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu) ja toimii suunnittelutiimin lähiesimiehenä. Suunnittelutiimissä hänellä on yhdeksän alaista. Liikenneinsinööri osallistuu infran investointisuunnitelman ja työohjelman laatimiseen ja koordinoi liikenneturvallisuustyötä Porissa, suunnitteluun liittyvää vuorovaikutustyötä ja katurekisterin ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Liikenneinsinööri hoitaa tienpitäjän roolissa yleisötapahtumiin liittyviä viranomaistehtäviä ja osallistuu kaupunkirakenteeseen kytkeytyvän liikenneverkoston kehittämiseen ja valtion yhteishankkeisiin. Tehtävään kuuluu edunvalvonta yhdessä toimintayksikön esimiehen kanssa. Liikenneinsinööri toimii infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijaisena.

Täyttölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää tekniselle toimialalle seuraavan täyttöluvan:

  • Liikenneinsinööri, vakituinen virka, infrajohtamisen toimintayksikkö
    PORI-04-50-20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.