Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 497 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 106 Keskitetyn henkilöstöhallinnon HR-johtoryhmän valmennuksen hankinta, 01.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 107 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 04.09.2020
§ 108 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 04.09.2020
§ 109 Henkilökohtainen lisä, 04.09.2020
§ 110 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 04.09.2020
§ 111 Tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikainen tarkistaminen, 04.09.2020

Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 8 Klasipruukin (89.) kaupunginosan asemakaava ja asemakaavanmuutoksen 609 1625 tekninen korjaus, 02.09.2020

Yksikön päällikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
§ 1 Yksinyrittäjän tukipäätös, Insinööritoimisto Kalliomäki Tauno, 03.09.2020
§ 2 Yksinyrittäjän tukipäätös, T:mi Sirkka Kyyrö, 03.09.2020
§ 3 Yksinyrittäjän tukipäätös, Av-Markkinointistudiot 2001 Oy, 04.09.2020
§ 4 Yksinyrittäjän tukipäätös, Suunnittelupalvelu Jennifer, 04.09.2020
§ 5 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kuljetus A. Salo Oy, 07.09.2020
§ 6 Yksinyrittäjän tukipäätös, 3 Leaves Oy, 07.09.2020
§ 7 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kartanon Viestintä Kielen Päällä Ay, 07.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.