Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 496 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 1.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
Ympäristöterveysjaosto 3.9.2020 7.9.2020 8.9.2020
Ympäristöterveysjaosto,
salassa pidettävät asiat
3.9.2020 7.9.2020 -

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.