Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 700 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa

PRIDno-2019-3528

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupunginhallitukselle selvityspyynnön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 90 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa yli kolme kuukautta jonottanutta potilasta. Lisäksi Porin seudun terveyskeskuksessa alle 80 % puheluista pääsee läpi (79 %).

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi, välittömän yhteydensaannin toteutumisesta sekä hoidon ja yhteydensaannin omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.8.2019 selvitystä. Kaupunginhallitus päätti saattaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan valmisteleman ja kaupunginhallituksen käsittelemän selvityksen perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

Päivi Vuorinen, lakimies, paivi.j.vuorinen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintoviraston lisäselvityspyyntö 31.10.2019 Porin kaupunginhallitukselta hoitoon pääsystä ja välitöntä yhteydensaantia koskevista tiedoista perusterveydenhuollossa.

Aluehallintovirasto on 5.7.2019 pyytänyt Porin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja välitöntä yhteydensaantia koskevista tiedoista perusterveydenhuollossa. Aluehallintovirasto on 28.8.2019 vastaanottanut Porin kaupunginhallituksen selvityksen.

Aluehallintovirasto pyytää saamansa selvityksen ja 7.10.2019 Merikarvialta vastaanottamansa nimettömän epäkohtailmoituksen perusteella Porin kaupunginhallitukselta valvonta-asiassa lisäselvitystä seuraavasti:

 • Tiedot hoitoon pääsyn ajankohtaisesta tilanteesta terveysasemakohtaisesti
 • Keskitetyn ajanvarauksen toiminta, erityisesti
  • Kuinka suuri osuus ajanvaraukseen yhteyden ottaneista siirretään kutsujonoon
  • Kuinka suurelle osuudelle kutsujonoon siirretyistä hoidon tarpeen arviointi toteutuu lain määrittämässä enintään kolmen vuorokauden ajassa ja mikäli hoidon tarvetta ei arvioida lakisääteisessä ajassa, tieto siitä, missä ajassa hoidon tarve arvioidaan
  •  Missä ajassa kutsujonosta pääsee hoitoon
 • Palvelusetelin käyttö kiireja puolikiiretilanteissa
 • Sotekeskusten välittömän yhteydensaannin tilanne tällä hetkellä sote-keskuksittain

(tarvittaessa terveysasemakohtaisesti) ja mikäli välitön yhteydensaanti on alle 80 %, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty

 • Järjestääkö Porin perusturvakeskus Merikarvian perusterveydenhuollon ja jos järjestää, niin miten hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti Merikarvian perusterveydenhuollossa toteutuu
 • Järjestääkö Porin perusturvakeskus vielä joidenkin muiden kuntien perusterveydenhuollon ja jos järjestää, niin miten hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti näiden kuntien perusterveydenhuollossa toteutuu

Lisäselvitys toimitetaan asialistan liitteeksi viimeistään maanantaina 25.11.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Porin kaupunginhallitukselle annetaan esitetyn mukainen lisäselvitys valvonta-asiassa.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

 • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.11.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa. Perusturvan valmistelema lisäselvitys on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmistelevan selvityksen vastauksena lisäselvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/ 31.12.2019

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.