Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 699 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa

PRIDno-2019-3529

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 25 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua suun terveydenhoitoa yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta.

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta terveysasemakohtaisesti, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi sekä omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.8.2019 selvitystä. Kaupunginhallitus päätti saattaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan valmisteleman ja kaupunginhallituksen käsittelemän selvityksen hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa. 

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

Päivi Vuorinen, lakimies, paivi.j.vuorinen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintoviraston lisäselvityspyyntö 31.10.2019 Porin kaupunginhallitukselta hoitoon pääsyä koskevista tiedoista suun terveydenhuollossa.

Aluehallintovirasto on 5.7.2019 pyytänyt Porin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsyä koskevista tiedoista suun terveydenhuollossa. Aluehallintovirasto on 28.8.2019 vastaanottanut Porin kaupunginhallituksen selvityksen.

Aluehallintovirasto pyytää lisäselvitystä 28.8.2019 Aluehallintovirastoon saapuneen Porin kaupunginhallituksen selvityksen perusteella Porin kaupunginhallitukselta seuraavasti:

  • Hoitoon pääsyn ajantasainen tilanne Porin suun terveydenhuollossa
  • Miten selvityksessä esitetyt suunnitelmat ovat tosiasiassa toteutuneet ja mikä on ollut niiden vaikutus suun terveydenhuollon hoitoon pääsyyn?

Lisäselvitys liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Porin kaupunginhallitukselle annetaan esitetyn mukainen lisäselvitys valvonta-asiassa.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.11.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa historiatiedoista. Perusturvan valmistelema lisäselvitys on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena lisäselvityspyyntöön hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/ 31.12.2019

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.