Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 697 K Oy Lavian Virastotalon rakennusten ja yhtiön purkaminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 20 kohta