Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 691 Kesäajan ruokailun järjestäminen vuonna 2020

PRIDno-2019-5951

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti valtuutettu Rami Virtasen tekemän valtuustoaloitteen pohjalta toteuttaa kesäruokailutoiminnan kokeilun kesällä 2019. Asian liitteenä on kaupunginvaltuuston päätös, josta selviää aloitteen käsittely eri toimielimissä.

Me-talo Pori järjesti 3.6.–7.8.2019 välisenä aikana maksuttoman ruokailun 7–18-vuotiaille lapsille. Kokeilun kustannukset (20 000 euroa) katettiin kaupunginhallituksen määrärahoista. Kokeilusta saadut kokemukset ja palaute olivat rohkaisevia ja toiminta näyttäytyi tarpeellisena. Kesän aikana tavoitettiin päivittäin noin 30–60 lasta ja nuorta  ja he saivat joka arkipäivä ravitsevan ja maittavan lounaan. Lisäksi lapsilla oli mahdollisuus viettää aikaa ohjatun toiminnan parissa. Suurin osa kävijöistä oli 7–12 vuotiaita. 

Hyvinvointiryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että ruokailu olisi tarpeen järjestää myös kesällä 2020 kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun tulisi tarjota eri puolilla kaupunkia ja ruokailun kohderyhmää tulisi laajentaa huono-osaisiin aikuisiin. Koulujen ylijäämäruokaa jaetaan lukuvuoden aikana useissa pisteissä ympäri kaupunkia. Ruokajakelun keskeytyminen koulujen kesälomien ajaksi poistaa monilta ainoan mahdollisuuden päivittäiseen lämpimään ateriaan. Lisäksi ruokajakelu tarjoaa tilaisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen.

Kaupunginhallituksen käyttöön on talousarviossa varattu 50 000 euroa erikseen päätettäviin avustuskohteisiin. Määräraha kesäruokailun järjestämiseen osoitetaan avustuksiin varatuista määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää osoittaa yhteensä 40 000 euroa kesäajan ruokailun järjestämiseen vuonna 2020 ja määrää talousyksikön valmistelemaan ruokailun järjestämistä niin, että ruokailupaikkoja on myös Porin keskustan ulkopuolella ja että ruokailun kohderyhmää laajennetaan lasten ohella huono-osaisiin aikuisiin. Kaupunginhallitus antaa hyvinvointiryhmälle oikeuden päättää määrärahan käyttämisestä ja kesäruokailun käytännön järjestelyistä ja velvoittaa tuomaan kesäruokailun toteutuksen, kustannukset ja kokemukset kaupunginhallituksen tiedoksi syksyllä 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö, hyvinvointiryhmä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.