Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 714 Osalimiitin myöntäminen Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselle Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä

PRIDno-2019-6010

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt 24.4.2017 § 270 myöntää Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselle 300.000,00 euron osalimiitin Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä. Limiitti on myönnetty vuodeksi kerrallaan ja se on uusittu viimeksi joulukuussa 2018. Limiittiä ei ole vielä käytetty.

Yhtiön omistuksessa on merkittävä kiinteistömassa. Tilojen vuokraamisessa tai vaihtoehtoisesti kiinteistöjen myymisessä on ollut merkittäviä haasteita ja tiloja on edelleen tyhjillään, mikä aiheuttaa haasteita yhtiön kassan riittävyyden kanssa. Tästä syystä yhtiön johdon kanssa on neuvoteltu aikaisemmin myönnetyn limiitin voimassaolon jatkamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Osuuspankin välisen voimassa olevan pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,35%-yksikön marginaalilla. Omistajaohjausyksikkö esittää, että limiitin voimassaoloa jatketaan entisin ehdoin, jolloin osalimiitin korko on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Kokonaiskorko yhtiölle on siis 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne Liinamaa, anne.liinamaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa myönnetyn osalimiitin voimassaoloaikaa vuodeksi 2020 entisin ehdoin siten, että tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakäsittelyn jälkeen kutsuttuina saapuivat klo 13.06 - 13.54 SAMK:n yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa, yhtiön toimitusjohtaja Jari Multisilta sekä talous- ja hallintojohtaja Tommi Tamminen. 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa käsittelyä seuraavaksi asiakohdasta § 690 Yleishallinnon avustukset yhdistyksille vuonna 2020.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Oili Heino, Arja Laulainen, Juha Vasama, Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ hallituksen jäsen), Arja Laulainen (hallintoneuvoston jäsen, Länsi-Suomen Osuuspankki), Oili Heino (yleislausekejäävi) ja Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Anne Liinamaa.

Satu Hatanpään sijaan kokoukseen saapui Mika Tuovinen klo 13.03 - 13.06.

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 13.06.

Anna-Liisa Koivisto saapui kokoukseen klo 13.16.

Timo Jauhiainen saapui kokoukseen klo 13.31.

 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis / Kari-Matti Haapala, Omistajaohjausyksikkö / Ulla Pynnä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.