Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 713 PVO:n B2-osakkeet

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1. kohta 17 ja 20