Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 707 Palomiehen virkavaali/Turun hallinto-oikeuden päätös

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24