Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 715 Teljäntori Oy:n syysyhtiökokous 16.12.2019

PRIDno-2019-6012

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Teljäntori Oy:n syysyhtiökokous pidetään 16.12.2019 kello 18:00 Ailav kahvilassa osoitteessa Juhana Herttuankatu 17, Pori. Asialistalla ovat mm. talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020, vastikkeista päättäminen sekä hallituksen jäsenten valinta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet kaupungin edustajina Esa J. Wahlman ja Mikko Viitala. Lisäksi päätetään kiinteistön LVISA saneerauksen hankesuunnitelman käynnistämisestä ja sen rahoittamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan nimeämään Teljäntori Oy:n hallitukseen Esa J. Wahlmanin ja Mikko Viitalan sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa syysyhtiökokoukseen 16.12.2019.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Juha Vasama (yhteistöjäävi, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, Satakuntaliitto) ja Esa J. Wahlman (hallituksen jäsen, Teljäntori Oy) poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Oili Heino poistui kokouksesta klo 16.24.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.