Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 717 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno-2019 – 305

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.11.2019 451/2019 Peittoon Kierrätysterminaali Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta sekä toiminnan aloittamisesta annettavasta luvasta.

PRIDno-2019 – 4525

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.12.2019 497/2019 Pori Energia Sähköverkot Oy:n hakemukseen sähkökaapelin asentamisesta mereen välille Niittuluoto – Leppäkari, Pori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.