Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 719 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 16 Vaihtomattopalvelut, 28.11.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 267 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 27.11.2019
§ 268 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 27.11.2019
§ 269 Työsuojeluohjeet, 27.11.2019
§ 270 Työpaikka-aterian hinta 1.1.2020, 29.11.2019
§ 271 Henkilökohtaisten lisien tarkastelu, Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 29.11.2019
§ 272 Viran nimikkeen muuttaminen tuntiopettajasta päätoimiseksi tuntiopettajaksi, 29.11.2019
§ 273 Henkilökohtaiset lisät, Satakunnan pelastuslaitos, 29.11.2019
§ 274 Henkilökohtaisten lisien tarkastelu, Porin Palveluliikelaitos, 04.12.2019
§ 275 Henkilökohtaiset lisät, sivistystoimiala, 04.12.2019
§ 276 Henkilökohtaiset lisät, konsernihallinto, 04.12.2019
§ 277 Neuvottelu tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet sairaanhoitajat, 04.12.2019
§ 278 TS:n henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 05.12.2019
§ 279 Palveluliikelaitoksen palvelusuunnittelijan tehtävänkuvan muuttaminen ravitsemussuunnittelijaksi, 05.12.2019
§ 280 Leimausohjeet (ESMIKKO), 05.12.2019
§ 281 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 09.12.2019
§ 282 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 09.12.2019
§ 283 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 10.12.2019
§ 284 Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 10.12.2019
§ 285 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 11.12.2019
§ 286 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 11.12.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 98 Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke., 27.11.2019
§ 99 Innovation Challenge Pori -tapahtuma 28.-29.11.2019, 27.11.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 89 Määräaikaisen vs. palomestarin tehtävien jatkaminen,  09.12.2019
§ 90 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, 09.12.2019

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Kuntarekry palvelun laajennus INTRO perehdytystyökalulla, 03.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.