Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 718 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Jätehuoltojaosto 26.11.2019 28.11.2019 29.11.2019
Tekninen lautakunta 26.11.2019 28.11.2019 29.11.2019
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 27.11.2019 29.11.2019 02.12.2019
Ympräristöterveysjaosto 28.11.2019 02.12.2019 03.12.2019
Perusturvalautakunta 26.11.2019 28.11.2019 29.11.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 3.12.2019 4.12.2019 4.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.