Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 702 Valtionperintö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom 23 ja 32 kohdat ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 4 §