Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Porin Teatterisäätiö sr, hallituksen puheenjohtajan valinta

PRIDno-2020-3309

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Teatterisäätiö sr, hallituksen puheenjohtaja Matti Mäntylä on lähettänyt Porin kaupunginhallitukselle osoitetun, 6.5.2020 päivätyn kirjeen, jolla hän ilmoittaa paikkakunnalta muuttamisen johdosta eroavansa Porin teatterisäätiö sr puheenjohtajan tehtävästä 1.6.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Porin Teatterisäätiö sr uuden hallituksen puheenjohtajan eroa tehtävästä pyytäneen Matti Mäntylän tilalle 1.6.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Teatterisäätiö sr hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Esko Aholan 1.6.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi koouksessa.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen esitti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi puheenjohtajaksi valitaan Esko Ahola.

Tiedoksi

Porin Teatterisäätiö sr

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.