Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n vapauttaminen tertiäärilainojen koroista

PRIDno-2020-3233

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Ruskatalojen palveluyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien hyvinvointia, terveyttä, vireyttä ja omatoimisuutta ja sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porin kaupungissa ja sen lähiympäristössä.

Yhdistys on hakenut Valtiokonttorilta lainamuutosta Iainaeriinsä, joiden yhteisveloitus vuositasolla korkoineen on n. 1.1 miljoonaa euroa. Valtiokonttorin ehtona lainamuutokselle kuitenkin on, että Porin kaupungin Ruskatalojen palveluyhdistykselle aikanaan myöntämistä tertiäärilainoista ei voida periä korkoa Valtiokonttorin lainojen lainotusaikana. Siksi yhdistys pyytää  12.5.2020 päivätyllä kirjeellään Porin kaupungilta tertiäärilainojen koron vapautusta, jotta yhdistys voisi edetä Valtiokonttorin lainanmuutos asiassa. 

Tertiäärilainat ovat luonteeltaan ja ehdoiltaan lähellä omaa pääomaa, joilla on korvattu sijoitus osakepääomaan eikä lyhennyksiä ole laskutettu, koska lainojen takaisinmaksu velkakirjojen ehtojen mukaan alkaa vasta silloin, kun yhdistyksen valtiolta saamat asuntolainat on maksettu kokonaan takaisin. Nämä tertiäärilainat kohdistuvat  yhdistyksen palvelutalokohteeseen Ruskalinna, Kouvonraitti 12-14.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin tertiäärilainojen korkoja viimeksi kokouksessaan 18.8.2003 § 830 ja päätti, että kaupungin myöntämien tertiäärilainojen korkojen määräytymisperusteena vuoden 2003 alusta lukien on valtiovarainministeriön kunkin vuoden tammikuussa vahvistama peruskorko, josta vähennetään tietty osuus, mutta korko on kuitenkin aina vähintään 2 % laskettuna tertiäärilainan ja osakepääoman yhteismäärälle.

Porin kaupungin yhdistykselle myöntämät tertiäärilainat  ovat yhteensä 279.191.95 euroa, jotka jakaantuvat seuraavasti:

  • nro 8002/200300162, (Kouvonraitti 12, KV 9.6.2003 § 175)  pääoma 11.773,15 euroa 
  • nro 8002/200300255, (Kouvonraitti 12, KV 9.6.2003 § 175), pääoma 158.096,65 euroa 
  • nro 8002/20030054, (Kouvonraitti 14, KV 24.11.2003 § 319) pääoma 109.322,15 euroa 

Näiden kaikkien kolmen lainan korkoprosentti on tällä hetkellä tuo 2 % ja korkoveloitus vuosittain yllä olevista lainoista on tällä hetkellä yhteensä 5583,83 euroa. 

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euribor-korkojen keskiarvosta. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan ollen tällä hetkellä –0,25 %. Peruskoron nykyisestä tasostakin katsoen olisi perusteltua laskea Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n osalta tuota tertiäärilainojen korkoprosenttia nollaan 1.6.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää alentaa Porin kaupungin Ruskatalojen palveluyhdistys ry:lle myönnettyjen tertiäärilainojen, numerot 8002/200300162, 8002/200300255 sekä 8002/20030054 koron nollaan prosenttiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Ruskatalojen palveluyhdistys ry/talouspäällikkö Saila Suutari/ Saila.Suutari@ruskatalot.fi, Omistajaohjausyksikkö/Anne Koivuniemi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.