Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Joukkoliikennejaosto 19.05.2020 22.05.2020 25.05.2020
Sivistyslautakunta 19.05.2020 22.05.2020 25.05.2020
Tekninen lautakunta 26.05.2020 28.05.2020 29.05.2020
Porin Palveluliikelaitoksen
johtokunta
26.05.2020 28.05.2020 29.05.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
27.05.2020 27.05.2020 28.05.2020

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.