Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 26 Kaupunginhallituksen talousarviomuutos vuodelle 2022, ekosysteemisopimus

PRIDno-2022-145

Valmistelija

  • Erno Vaurio, talouspäällikkö, talousyksikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Suomen hallitus teki 20.5.2020 linjauksen valtion ja kaupunkien välillä solmittavista ekosysteemisopimuksista. Linjauksen mukaan kaupungit ja valtio sopivat kehittämisen kärjistä sekä näihin liittyvän julkisen ja yksityisen tki-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten innovaatioekosysteemien vahvistamiseksi vuosiksi 2021-2027. Porin kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja Porin kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen 18.1.2021.

Valtio rahoittaa sopimuksen toimenpiteitä vuosina 2021-2023 EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella 450 000 eurolla vuosittain. Kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen on varattu vuosille 2021-2024 vuosittain 400 000 euroa kaupunginhallituksen tehtäväkohdalle. Kaupunginhallituksen määrärahat kuuluvat konsernipalveluiden yhteissitovuuden piiriin.

Alun perin kaupunkien ekosysteemisopimuksiin liittyvän ensimmäisten hankehakujen piti toteutua vuoden 2021 aikana.

Ekosysteemisopimusten toteuttaminen kuitenkin viivästyi suunnitellusta. EU-komissio halusi Suomen valtion kanssa käymissään neuvotteluissa vielä muutoksia Suomen alue- ja rakennepoliittiseen ohjelmaluonnokseen keväällä 2021. Muutosten tekeminen vei aikaa useita kuukausia. Suomen kansallisen lainsäädäntö vahvistettiin pääosin elokuussa 2021, tiettyjen asetusten osalta vasta lokakuun puolivälissä 2021. Uusien lakien ja asetusten hyväksyminen on aina edellytys uuden alue- ja rakennepoliittisen ohjelmakauden käynnistymiselle. Uuden ohjelmakauden seurantakomitea pystyi kokoontumaan ja hyväksymään mm. hankkeiden valintakriteerit vasta lokakuussa 2021 ja uusi ohjelmakausi käynnistettiin Suomessa virallisesti 1.11.2021. Tämän jälkeen mm. hakulomakkeiden muutostyö uutta ohjelmakautta ja uutta lainsäädäntöä vastaavaksi vie muutaman kuukauden. Ekosysteemisopimukseen liittyvien rahoitusten haku ja käsittely tapahtuu täysin sähköisesti EURA2021-järjestelman kautta. EURA-järjestelmä ei kokonaisuudessaan vielä valmis, mm. rahoitusta myöntävien viranomaisten ohjelmaosiot ovat vielä puutteellisia.

Edellä mainituista viivästyksistä johtuen ohjelman hallintoviranomainen (TEM) ei ole vielä jakanut ekosysteemisopimuksia toteuttaville kaupungeille rahoitusosuuksia. Tämä on luvattu tapahtuvaksi alkuvuonna 2022, jolloin käyttöön tulevat molempien vuosien, 2021 ja 2022, EU-rahoitukset. Sopimuksen toimeenpaneminen täysimääräisesti edellyttää, että kaupungin vuoden 2022 rahoitusosuuden lisäksi myös vuodelta 2021 säästynyt rahoitusosuus (393 000 €) on ekosysteemisopimuksen käytettävissä vuonna 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvioon talousarviomuutoksena 393 000 euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on ekosysteemisopimuksien toteuttamisen viivästyminen.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto