Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 32 Kemira Oyj / Ferrisulfaattitehtaan ympäristölupa, Porin kaupunki

PRIDno-2021-3815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Kemira Oyj:n Porissa Kaanaankorven alueella sijaitsevan ferrisulfaattitehtaan ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen ja toiminnan aloittamislupahakemuksen johdosta. 

Ferrisulfaattitehtaan lisäksi samalla teollisuusalueella sijaitsevat Venator P&A Finland Oy:n titaanidioksiditehtaat, Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan voimalaitos ja Eckart Pigments Ky:n helmiäispigmenttien tuotantolaitos.

Muutokset koskevat ferrosulfaatin kaatopaikkaa:

- Käsittelykentän rakentaminen tehtaanpuoleiseen päähän

- Hyötykäyttöalueen laajentaminen koskemaan koko kaatopaikka-aluetta

- Ferron hyödyntämisen jatkaminen toistaiseksi nykyisen määräaikaisen (5 v) luvan sijaan

- Kaatopaikan työajan muuttuminen 24/7

- Tehdasalueelta kaivettujen maa-ainesten sijoittaminen jätetäyttöön

- Mahdollisuus käyttää lentotuhkaa ja muuta tavanomaista jätettä esipeittokerroksessa

- Kasavesien tarkkailuputkien määrän muuttuminen luvan 1 kpl / ha :sta 1 kpl / 3 ha:an

Elinvoima- ja ympäristötoimiala sekä sidosryhmäpäällikkö ovat antaneet lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kemira Oyj:n ympäristöluvan muuttamisen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä sidosryhmäpäällikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 13.12.2021 antamallaan päätöksellä myöntänyt Kemira Oyj:lle ympäristöluvan Porin ferrisulfaattitehtaan ja ferrosulfaatin kaatopaikan toiminnan olennaiseen muuttamiseen sekä luvan hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta sijoittuu Porin kaupungin Kaanaan kaupunginosassa hakijan omistamille kiinteistöille 609-67-1-5 ja 609-67-1-6. Tehdasalueella toimii lisäksi Venator P&A Finland Oy:n titaanidioksiditehdas, Porin prosessivoiman voimalaitos sekä Eckart Pigments Ky.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 13.12.2021 nro 395/2021, joka koskee Kemira Oyj:n ferrisulfaattitehtaan ja ferrosulfaatin kaatopaikan ympäristölupaa.

Liitteet

Oheismateriaali