Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 30 Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

PRIDno-2021-5791

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Ko. lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä otetaan huomioon Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön tehdyt muutokset, esim. laki Ruokavirastosta sekä lait henkilötietojen käsittelystä ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Lakiin esitetään otettavaksi myös uusi kuljetusasiakirjaa koskeva pykälä.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut asiassa lausunnon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmisteleman lausunnon.

Tiedoksi

Maa- ja metsätalousministeriö / 24.1.2022