Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 25 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä 2022

PRIDno-2022-137

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 16.12.2021 § 251 valinnut edustajansa kaupunginvaltuustoon. Päätös on seuraava:

"Valittiin vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Edustaja: Elsa-Maria Oksanen

Varaedustaja: Matti Sjöholm"

 

Nuorisovaltuusto on lisäksi kokouksessaan 16.12.2021 § 252 valinnut edustajansa lautakuntiin. Päätös on seuraava:

"Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Ella-Mari Halminen

Varaedustaja: Robert Poussa

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Matti Sjöholm

Varaedustaja: Mirella Keto

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Miika Palin

Varaedustaja: Ella-Mari Halminen

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Robert Poussa

Varaedustaja: Elsa-Maria Oksanen."

Asian liitteenä ovat pöytäkirjanotteet nuorisovaltuuston kokouksen 16.12.2021 §:istä 251 ja 252.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • todeta, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin lautakunnissa vuonna 2022 noudattaa nuorisovaltuuston 16.12.2021 § 252 tekemää päätöstä seuraavasti: 
  Sivistyslautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Robert Poussa.
  Elinvoima- ja ympäristölautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Matti Sjöholm ja varaedustaja Mirella Keto.
  Tekninen lautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Elsa-Mari Oksanen.
  Perusturvalautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Miika Palin ja varaedustaja Ella-Mari Halminen. 
 • ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee  tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston vuoden 2022 kokouksiin Elsa-Maria Oksasen ja hänen varahenkilökseen Matti Sjöholmin.

Kaupunginhallitus toteaa vielä,​ että läsnäolo-​oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, nuorisovaltuusto, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, viestintäyksikkö, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi

Liitteet

Oheismateriaali