Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 37 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavia kirjeitä ja pöytäkirjoja:

Jätehuollon tulevaisuus -kuntatilaisuuden materiaali

Oheisesta linkistä löytyy 16.12.2021 pidetyn tilaisuuden tallenne ja esitykset. Materiaalit ovat käytettävissä 30.6.2022 saakka. https://porinkaupunki.sharepoint.com/sites/Jtehuollontulevaisuus/Jtehuollon%20tulevaisuus%20kuntatilaisuus%2016122021/Forms/AllItems.aspx

Jätehuollon yhtiöittämishankkeen ohjausryhmän järjestämässä tilaisuudessa kuultiin Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtajan Riku Eksymän alustukset jätelain uudistuksesta ja kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toiminnasta. Lisäksi projektipäällikkö Tiina Toivonen kertoi Porin seudun jätehuoltopalveluiden yhtiöittämistä koskevista suunnitelmista. Tilaisuus käynnisti kuntien kanssa käytävät neuvottelut perustettavan uuden jätehuoltoyhtiön osakkuudesta. Päätös osakkuudesta tulee kunnanvaltuustojen tehtäväksi kevään aikana ja yhtiön toiminta olisi alkamassa 1.7.2022.

 

Koulutus! Hyte-kerroin tulee - oletko valmis? 24.3.2022

Webinaarin tavoitteena on tehdä kunta ja hyvinvointialueen toimijat tietoisiksi Hyte-kertoimen voimaantulosta ja käytöstä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyössä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Ohjelma:

 Klo 13 Tilaisuuden avaus ja katsaus Länsi- ja Sisä-Suomen alueen TeaViisarin tuloksiin, Ylitarkastajat Elsa Mantere ja Jenni Lahtinen

Klo 13:15 Hyte-kerroin tulee- mitä se tarkoittaa? Erityisasiantuntija Timo Ståhl, THL

Klo 14 Kommenttipuheenvuorot

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö /Ylitarkastaja Sari Virta
  • Teuvan kunta / Osallisuuskoordinaattori Miika Kataja
  • Keski-Suomen hyvinvointialueen näkökulma / puhuja varmistuu myöhemmin

Klo 15 Keskustelua

Klo 15:15 Tilaisuus päättyy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Webinaari on osallistujille maksuton. Webinaari tallennetaan ja tallenne toimitetaan erikseen sen etukäteen tilanneille sekä tapahtumaan osallistuneille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.