Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

PRIDno-2020-3624

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitos pyytää kaupungin lausuntoa vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta.

Satakunnan kuntien taloustilanne on erittäin huono. Viime vuonna 14 kuntaa teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvana vuonna lähes kaikki kunnat ovat ennustaneet alijäämäistä tilinpäätöstä. Useissa kunnissa on menossa erilaisia, jopa hyvin voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa myös pelastustoimen pitää sopeuttaa taloutensa kuntien yleiseen taloustilanteeseen. Satakunnan pelastuslaitos on ilmeisesti valtakunnan kallein euroa/asukas mittarilla. Satakunnan olosuhteet eivät kuitenkaan selitä tätä. Kustannustaso tulee saattaa pelastuslaitosten keskiarvoon. Alkuvuodesta valmistuneen ulkoisen selvityksen havainnot tulee ottaa vakavasti huomioon.

Yhteenvetona todetaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso tulee sopeuttaa Satakunnan kuntien taloustilanteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.