Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 429 Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

PRIDno-2020-4355

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 31.8.2020 kello 10.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Esityslistalla ei ole henkilövalintoja.

Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 31.8.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.