Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2019-889

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous

2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.3.2019 klo 12.00 - 14.00 Holiday Inn Helsinki City Centren tiloissa, Elielin aukio 5, 00100 Helsinki, yhdistetty kokoustila Wilson ja Truman.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta. LIsäksi valitaan tarvittaessa tilintarkastaja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeena 2M-IT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2019, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan, että 2M-IT Oy:n yhtiökokouskutsun liitteenä olevat hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.