Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kerrostalotontin Riihiketo 609-9-11-14 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Kiinteistö Oy Porin Liiketalo

PRIDno-2019-1312

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Ote teknisen lautakunnan päätöksestä 16.10.2018 § 231:

"Kiinteistö Oy Porin Liiketalolle on vuokrattu kerrostalotontti 609-9-11-14 osoitteessa Rautatienpuistokatu 2b. Tontin pinta-ala on 3.065 m2  ja rakennusoikeus 4.635 k-m2. Tontin vuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy 15.2.2020. Tontilla on kolmekerroksinen liikerakennus. Kuluvan vuoden vuokra on 18.664,16 €.

 

Lähtökohtaisesti  tontin  vuokrasopimus  uusitaan.  Tontti  voidaan  kuitenkin  myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

 

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 16.2.2020 – 31.12.2080. Uuden vuokran perustana on kaupunginvaltuuston 9.9.2013 vahvistaman hinnoittelun mukaisesti  yksikköhinta 130 €/k-m2 elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Indeksin vuoden 2017 keskiluvun 1927 kohdalla vuosivuokraksi saadaan (5 % x 1927 : 1863 x 4635 k-m2  x 130 €/k-m2 =) 31.162,45 €.

 

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Tässä tapauksessa nykyisen sopimuksen mukaista vuokraa peritään vuosilta 2020-2022 ja uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta 60 % vuonna 2023, 80 % vuonna 2024 ja 100 % vuodesta 2025 lähtien. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

 

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiluvun 1927 kohdalla 623.249 €. Sillä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2019 saakka. Sen jälkeen 31.1.2020 saakka myyntihinta lasketaan elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvulla.

 

Oheismateriaali

Sijainti ajantasa-asemakaavassa

 

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontin Riihiketo 609-9-11-14 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Kiinteistö Oy Porin Liiketalolle edellä esitetyn mukaisesti.

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallin- tosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

 

Lisätietojen antaja

Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku, puh. 044 701 1811

 

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus, Kiinteistö Oy Porin Liiketalo, Infrajohtaminen, maapolitiikka

 

Teknisen  lautakunnan päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontin Riihiketo 609-9-11-14 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Kiinteistö Oy Porin Liiketalolle edellä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Porin Liiketalo, Infrajohtaminen, maapolitiikka

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.