Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon yhtiökokous

PRIDno-2019-1286

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2019 kello 14:00 omistajaohjausyksikön tiloissa, osoitteessa Otavankatu 5. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta

Hallitukseen ovat kuuluneet Jorma Ylinen (pj), Simo Raita, Matti Liipo, Sirpa Muurinen ja Leena Peltoniemi. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.3.2019 valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jorma Ylinen (pj), Simo Raita, Matti Liipo, Sirpa Muurinen ja Leena Peltoniemi, sekä valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.