Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kiinteistö Oy Otavankatu 3 yhtiökokous

PRIDno-2019-1117

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2019 kello 9.30 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan ja hallituksen valinnat. Lisäksi asialistalla on hallituksen ehdotus lainanlyhennysrahaston kerryttämisestä tilikaudella 1.1.2019 - 31.12.2019.

Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 45,20 % ja nimittää hallituksen varapuheenjohtajan. Hallitukseen ovat Porin kaupungin edustajina kuuluneet Marja Ruohonen (vpj) ja Juha Södergård.

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Marja Ruohonen (vpj) ja Juha Södergård. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Petri Huru, Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuvat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.